ABONNEMENTSSTIGNING FOR SOLCELLEEJERE

Kære solcellekunde

I december 2015 modtog du information om, at dit årlige solcelleabonnement fra den 1. april 2016 ville stige til 2.332,50 kr. inkl. moms. Det viser sig desværre, at vi har foretaget en fejl i beregningen af dit årlige solcelleabonnementet, hvorfor du beklageligvis er blevet informeret om en for høj stigning. Den årlige abonnement lyder derfor på kun 1.486,25 kr.

Vi beklager naturligvis meget fejlen.

Nedenfor kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, du måske har i forbindelse med abonnementsstigningen på dit solcelleanlæg. Hvis du allerede har fået et svar fra vores kundecenter, er vi blevet klogere siden, og nedenstående er de gældende forhold.

 

Nej! Beklageligvis har vi informeret dig om en for høj stigning i dit abonnement. Der betyder, at dit årlige abonnement kun stiger til 1.486,25 kr. inkl. moms mod et abonnement på 1.062,50 kr. inkl. moms i 2015. Det vil sige, at du som solcelleejer vil opleve en abonnementsstigning på 423,75 kr. inkl. moms.

Dit årlige abonnement lyder på 1.486,25 kr. inkl. moms.

Nej, du er endnu ikke blevet bedt om at betale, da de nye regler først træder i kraft den 1. april 2016.

Nej, du skal ikke foretage dig noget. Du er endnu ikke blevet opkrævet abonnementet fra Energinord, hvorfra du modtager dine fakturaer. Du vil på Energinords hjemmeside under Mit Energinord modtage en ny revideret kontrakt, hvor den korrekte abonnementspris fremgår.

De nye regler for solcellekunder gælder fra den 1. april 2016, dog bliver du først opkrævet abonnementsstigningen efter din næste årsopgørelse.

Årsagen til, at abonnementet stiger er, at Energitilsynet har pålagt netselskaberne at ændre praksis. Det betyder, at der ikke længere må gives rabat til solcellekunder, og derfor skal abonnement og tarif beregnes ud fra samme model som de øvrige elkunder. Solcellekunderne skal nu betale for deres almindelige forbrug fra nettet, hvor det hidtil har betydet, at andre kunder har betalt for solcelleejernes brug af elnettet. Hidtil har solcellekunder kun betalt for det forbrug, der årsbasis oversteg den årlige produktion/salg til nettet.

 

Energitilsynet har afvist, at den nuværende rabat kan fortsætte, med henvisning til elforsyningsloven, som kræver en omkostningsægte tarifering/prissætning. Det betyder, at alle kunder skal være med til at betale for de omkostninger, de giver anledning til. Derfor er vi som netselskab pålagt at afskaffe rabatten. Betalingen af nettarif for bruttoforbruget går til at servicere og vedligeholde elnettet.

Da rabatten blev indført i 2011, blev det samtidig sagt, at den var midlertidig, og at du som solcelleejer derfor ikke skulle medtage rabatten i eventuelle tilbagebetalingsberegninger for dit solcelleanlæg.

Rådighedsbetaling er med til at dække de omkostninger, HEF har ved, at nettet skal stå til rådighed på alle tidspunkter, hvor husstanden ikke producerer strøm. Om vinteren producerer solcelleanlægget meget lidt strøm, men det er om vinteren, der er det største træk på nettet.

Rådighedsbetalingen er på 81,25 kr. inkl. moms. Denne er med til at dække HEFs omkostninger til, at der altid er kapacitet nok i nettet til at levere strøm.

Anvender du strømmen med det samme, er det ikke ude at vende på nettet, og er derfor uden omkostning for dig. Den strøm, solcellerne producerer, og som du sender ud på nettet, koster dig ingenting. Producerer du mere, end du selv bruger igen, bliver det afregnet som hidtil af energinet.dk, som betaler dig for overproduktionen. Har du derimod behov for at hente strømmen tilbage, skal du betale for dette.

Ja – i december 2015  blev du i din kontrakt varslet om stigningen. Din kontrakt finder du under selvbetjening på www.hefnet.dk.

 

Vi håber, at du fandt svar på dine spørgsmål – ellers er du naturligvis velkommen til at kontakte vores kundecenter på 7015 1670 eller energinord@energinord.dk.