MANGFOLDIGHED I HEF

Mangfoldighed og forskellighed fremmer udvikling og gør os stærkere. Derfor ligger det os nært på sinde altid at sikre lige muligheder for alle. 

SAMMEN ER VI BEDRE

Vi ser mangfoldighed som et vigtigt element af vores forretning. Vi ser det som en styrke, at vi som organisation er sammensat af en række forskellige mennesker med hver vores kompetencer og måder at bidrage på. Vi er af den overbevisning, at forskellighed fremmer udvikling og gør os stærkere og bedre rustet til at håndtere de opgaver, vi står overfor. Og vi tror på, at mangfoldighed sikrer de bedste resultater og bidrager til vækst. Det ligger os derfor nært på sinde altid at sikre lige muligheder for alle og altid vælge den mest kvalificerede kandidat til en given stilling.

LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR MANGFOLDIGHED

Folketinget besluttede i 2012, at store virksomheder skal opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i den generalforsamlingsvalgte bestyrelse samt i ledelsen. Derudover skal der udarbejdes en politik for at øge andelen. HEFs redegørelse for mangfoldighed er udarbejdet i henhold til Årsregnskabslovens § 99b, og den årlige redegørelse er en del af ledelsesberetningen for koncernens årsrapport.

ÅRSRAPPORTER

Vi ønsker, at kønsfordelingen i den øverste ledelse så vidt muligt skal afspejle samfundets fordeling af kvinder og mænd. Vores målsætning er samtidig, at ledige stillinger til enhver tid skal besættes af de bedst kvalificerede kandidater.  

 

LÆS MERE I VORES ÅRSRAPPORTER