MISSION, VISION OG VÆRDIGRUNDLAG

HEF er mere end et selskab, der sælger og leverer strøm. Vi vil være med til at skabe udvikling. Vi vil hver dag arbejde for, at vores kunder og andelshavere får en nemmere hverdag.Og vi vil være en attraktiv arbejdsplads med medarbejdere, der brænder for vores vision.  Her kan du lære os bedre at kende og blive klogere på, hvem vi er, og hvad der lægger til grund for vores forretning.

MISSION

Vi skaber udvikling inden for kommunikation og forsyning – til gavn for kunder, andelshavere og det samfund, vi er en del af – bøvlfrit, tidssvarende og bæredygtigt.

 

For HEF handler det også om andet end vores produkter. Vi er sat i verden for at være noget- og gøre noget for nogen. For at sikre udvikling inden for kommunikation og forsyning til gavn for både kunder, andelshavere og det omgivne samfund. Det er vores mission. Og den har vi med i alt, hvad vi foretager os.  

 

VISION

Vi vil stå for enkle og værdiskabende løsninger, der gør det nemt at være kunde hos os. Vi vil være en robust virksomhed med balancerede forretningsområder – drevet med sund fornuft. Gennem udviklingen af kompetente og ressourcestærke medarbejdere skaber vi vækst – altid med fokus på værdi, sikkerhed og kvalitet.

 

Vi ved, at det er vigtigt for vores kunder, at vi leverer vores produkter og ydelser til rette tid. At det med energi og forsyning er enkelt og forstyrrer hverdagen så lidt som muligt. Det er også vigtigt for os. Derfor gør vi os meget umage for altid at levere til tiden, og vi har ikke tænkt os at slægge på kravene til vores kvalitet – tværtimod har vi fokus på konstant forbedring. Det handler i bund og grund om ordentlighed og om respekt – for vores kunder og for deres hverdag.                                          

 

VÆRDIGRUNDLAG

Hvis man vil være noget for nogen, må man repræsentere noget af værdi. Både i relation til de ydelser man tilbyder, og måden man agerer på generelt. Derfor baserer vi vores forretning på en række værdier. De udgør kernen af vores måde at arbejde på og er et pejlemærke for alt, hvad vi foretager os. Og de sætter dagsordnen for vores egne og omverdenens forventninger til os.

undefined

HANDLEKRAFT

Kun handling giver forvandling. Vi tror på, at vi gennem handlekraft skaber resultater. Det skal sikre vores kunder den bedste oplevelse og de mest optimale løsninger.

undefined

BALANCE

Balance er et udtryk for, at HEF er et godt sted at være, og at alle har klare rammer og muligheder, der giver mening for virksomheden og hver enkelt medarbejder. Vi er nemlig af den overbevisning, at det vil kunne mærkes hos vores kunder.

 

undefined

ORDENTLIGHED

Ordentlig skaber tillid. Gennem tillid skaber vi en hverdag med opmærksomhed, troværdighed og et respektfuldt nærvær mellem os og vores kunder.

undefined

ÅBENHED

Åbenhed gør os stærkere. Vi deler relevant viden og erfaring med kunder, samarbejdspartnere og hinanden – det skaber fællesskab og gennemsigtighed. Og det rimer på sund fornuft.

"Med sund fornuft og handlekraft driver vi en virksomhed i balance – baseret på ordentlighed og åbenhed."

MANGFOLDIGHED

Hos HEF tror vi på, at mangfoldighed og forskellighed fremmer udvikling og gør os stærkere.
Derfor ligger det os nært på sinde altid at sikre lige muligheder for alle.

 

LÆS MERE