CSR

Hos HEF ser vi CSR som en central del af vores virke og ikke bare noget, vi er pålagt at skrive om. For os handler det om at opføre sig ordenligt og med respekt for den omgivende verden.

ET FÆLLES ANSVAR

Vi ser CSR som en central del af vores virke og ikke bare noget, vi er pålagt at skrive om. Vi har et fælles ansvar for at drive og udvikle et HEF, der har respekt for mennesker og den omgivende verden – regionalt, nationalt og globalt. Det handler i bund og grund om at opføre sig ordentligt. Og om at handle med menneskelighed og forsvarlighed. CSR-strategien har vi delt op i fire centrale temaer, som du kan læse meget mere om i vores CSR-rapport.

 

 

MILJØ OG KLIMA

Vi har omtanke for miljø og klima og sigter mod balance og bæredygtighed ved at udnytte vores kernekompetencer og viden om energi. 

MENNESKER I CENTRUM

Vi har mennesket i centrum og sigter mod højere trivsel gennem mere kompetenceudvikling, højere sikkerhed og større arbejdsglæde.

ENGAGEMENT I SAMFUNDET

Vi engagerer os i det samfund, vi er en del af, og tager et medansvar i forhold til at skabe vækst og udvikling.


DET GLOBALE ANSVAR

Vi bidrager til international udvikling og har samtidig omtanke for de sociale og miljømæssige udfordringer, som følger med globaliseringen.

 

 

 

CSR-RAPPORT

MISSION, VISION OG VÆRDIGRUNDLAG

CSR-arbejdet tager udgangspunkt i vores værdigrundlag. Et værdigrundlag, vi har skabt sammen, fordi vi tror på, at vi kun ved at involvere os alle skaber bundklang og får værdierne til at leve ud i organisationen.

 

Læs mere

 

"Med sund fornuft og handlekraft driver vi en virksomhed i balance – baseret på ordentlighed og åbenhed."