NEDPLØJNING

Nedpløjning er et effektivt alternativ til traditionel nedgravning af kabler, rør og slanger. En af fordelene ved metoden er, at det går hurtigere end gravning og derfor også er væsentligt billigere. Samtidig er nedpløjning mere skånsomt ved landskabet, og omkostningerne til reetablering holdes derfor også nede. De plove, vi bruger, er monteret på lastbiler, så du sparer også på transporten, og selv pløjning af korte strækninger er rentabelt. Vores maskinførere har mange års erfaring, og du kan altid forvente et ordentligt udført arbejde. Og har du et projekt af en særlig karakter, er det bare at kontakte os – vi er fleksible og har kapaciteten til at løse både store og små pløjeopgaver.

 

FORDELE VED NEDPLØJNING

 

undefined

Lave meterpriser

undefined

Lave transportomkostninger

undefined

Minimal strukturskade

undefined

Begrænset reetablering

DETALJER

Dybde: Ned til 1,2 m.

Kabelstørrelse: 5 mm. til 110 mm.

Antal kabler, der kan nedpløjes i én arbejdsgang: Op til 10 stk. 50 mm.

Maskintyper: Vibrationsplov og slæbeplov

 

INDMÅLING OG TILLADELSER

I forbindelse med nedpløjningen indhenter vi gerne de nødvendige ledningsoplysninger og gravetilladelser, så det bliver så nemt for dig som muligt. Så er det også vores ansvar, at det formelle omkring vejmyndigheder osv. er i orden, inden vi begynder arbejdet. Vi har egne landmålere, der har stor erfaring med dokumentation og indmåling af kabler og rør. 

KUNDEHISTORIE

”Vi fik meget ros af vores egen kunde for udførelsen af opgaven. Det tog HEF fem timer at pløje de 600 meter vandledning ned, og det var et arbejde, der normalt ville tage tre dage. Det betød, at lodsejeren hurtigt kunne bruge sin vej, og at vores kunde fik vand i løbet af en enkelt arbejdsdag”.

  

Kim Pedersen
Driftsleder hos Svenstrup Vandværk

 

LÆS MERE

JORDVARME

Nedlægning af jordvarmeslanger har tidligere været forbundet med store udgifter, men det behøver ikke blive en dyr affære. Få mere at vide om jordvarme og nedlægning af jordvarmeslanger. Det er en hurtig og effektiv metode.

 

LÆS MERE

 

 

FIBERANLÆG

HEF deltager aktivt i udbredelsen af fiberbredbånd – en teknologi, der gør os bedre rustet til fremtiden og en hverdag, der bliver mere og mere digital.

Overvejer du at få fiberbredbånd, kan HEF hjælpe dig med den komplette udførelse

 

læs mere

 

KOM GODT I GANG 

Kontakt os, så vi sammen kan finde frem til lige netop den løsning, der passer til projektet og imødeser jeres behov.

 

Jan Hjermitslev 
Projektleder

5139 5814

Sten Sørensen
Afdelingsleder

5139 5897

Anders Jeppesen
Projektleder

5139 5859

undefined