LUFTLEDNINGSANLÆG

EFTERSYN

HEF kan hjælpe dig med de lovpligtige eftersyn af eksisterende luftledninger. Det indebærer bl.a. kontrol af anlæggets tilstand, kontrol af nedhæng og udarbejdelse af dokumentation om eventuelle fejl og mangler. Vi udfører også en tilstandsvurdering, som indeholder vurdering af trådprøver, armaturdele, måling af zinktykkelse på stålmaster og polidyn-målinger på træmaster. Desuden vurderer vi fundamenternes tilstand og udarbejder en rapport om eventuelle renoveringsbehov.

3-ÅRS EFTERSYN

Et 3-års eftersyn kan udføres med linjen i drift. Dette kan gøres ved hjælp af helikopterinspektion, men vi anbefaler, at der også udføres eftersyn på jorden for at sikre, at vi får indsamlet al den nødvendige information.

6-ÅRS EFTERSYN

I forbindelse med et 6-års eftersyn tilbyder vi også at udføre en tilstandsrapport for alle luftledninger, som er ældre end cirka 25 år. En tilstandsrapport er et godt redskab i forbindelse med fremtidige renoveringer. 

 

HELIKOPTERINSPEKTION

Vi kan desuden foretage inspektion af luftledningerne fra helikopter. Det gør det bl.a. muligt at afsløre eventuelle kordelbrude på trådene, defekte isolatorer og skade fra lynnedslag, beskadigede stag og manglende skiltning. Derudover afsløres ulovligt opførte nybygninger samt behov for skovning. Når vi har foretaget helikopterinspektionen udarbejdes en fejlrapport. 

 

RENOVERING

Når eftersyn er udført, opstår der ofte et behov for nogle vedligeholdelsesopgaver, og disse kan vi også hjælpe med at løse. Det kan f.eks. være isolatorudskiftning, udskiftning af tråd, om-galvanisering af master el. lign., og vi har både materiel og kompetencer, som dagligt bruges i eget forsyningområde.

 

DRIFT OG VEDLIGEHOLD

Når du entrerer med HEF, får du meget mere end bare en leverandør. Vi tilbyder et fuldt vedligeholdelsesprogram til vedvarende energi, kraftvarmeanlæg, luftledningsanlæg, stationer, kabelanlæg mm.

Ønsker du yderligere information om vores vedligeholdelsesprogram?

 

LÆS MERE

 

KOM GODT I GANG 

Kontakt os, så vi sammen kan vi finde frem til lige netop den løsning, der passer til projektet og imødeser jeres behov.

 

Jan Hjermitslev 
Projektleder

5139 5814

Anders Jeppesen
Projektleder

5139 5859

undefined